mitusmeatlessfood.com staat op de naam van Mitu Zaman uit Zwolle. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand uitgelegde privacyverklaring.Mitu’s Meatless Food

Mitu’s Meatless Food – Website

Schrijver en beheerder : Mitu Zaman

Functie: blogger, receptontwikkelaar en plantaardig voedingsdeskundige

www.mitusmeatlessfood.com

KvK: 69126534

Contact en social media

Info@mitusmeatlessfood.com

www.facebook.com/mitusmeatlessfood

www.instagram.com/mitusmeatlessfood

www.twitter.nl/mitusmeatlessfood

www.pinterest.com/mitusmeatlessfood

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

www.mitusmeatlessfood.com verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van deze website of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die eventueel verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

www.mitusmeatlessfood.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mitusmeatlessfood.com of via het contactformulier. Dan zal de informatie op verzoek verwijdert worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken ik persoonsgegevens?

www.mitusmeatlessfood.com verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van de nieuwsbrief.
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren na een winactie.
Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Het opgegeven e-mailadres bewaren wij 50 maanden of tot je besluit je uit te schrijven van de nieuwsbrief. Mocht je een reactie (waarin je e-mailadres staat) willen verwijderen, neem dan contact op via mijn mailadres of het contactformulier.

Gegevensverzameling via het contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op www.mitusmeatlessfood.com worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Vraag
 • Naam website

Inzendingen worden voor een bepaalde tijd bewaard voor het verlenen van service aan klanten en lezers. Deze ingezonden informatie wordt echter niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Het delen van persoonsgegevens met derden

www.mitusmeatlessfood.com deelt gegevens met

 • Google Analytics, voor het tracken van bezoekers op deze pagina’s. Met Google Analytics deelt Mitu’s Meatless Food locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type.
 • Mailchimp, via deze service verzend www.mitusmeatlessfood.com nieuwsbrieven. Je naam en e-mailadres worden hier opgeslagen zodat je eens per 2 weken een informatieve nieuwsbrief ontvangt.
 • De hostingprovider, deze ontvangt, net als Google Analytics je locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaattype.
 • Na een winactie worden je naam en adresgegevens gedeeld met het bedrijf waarmee de winactie ontstaan is.
  Cookies en vergelijkbare technieken die gebruikt worden op deze site
 • Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.mitusmeatlessfood.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 • Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics, maar dit kunnen in de toekomst ook tracking cookies zijn van partijen met wie ik samen werk.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mitusmeatlessfood.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijn mailadres (zie boven) of het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 4 weken op jouw verzoek .

www.mitusmeatlessfood.com Wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

www.mitusmeatlessfood.com Neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via door mij te mailen of via het contactformulier.

Close